Tutustuthan sääntöihin huolellisesti jo ennen tapahtumaa. Kaikkien tapahtuman osallistujien tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä tapahtumassa ollessaan kaikkien yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Turvallisuus

Tapahtumassa noudatetaan Suomen lakia sekä järjestyssääntöjä, joiden tarkoitus on luoda osallistujille turvallinen tapahtuma. Turvallisuutta ja järjestystä valvovat poliisin hyväksymät järjestyksenvalvojat. Heidän sekä järjestäjien antamia ohjeita tulee noudattaa.

Järjestyksenvalvojilla on oikeus estää pääsy tapahtuma-alueelle sekä tarvittaessa poistaa tapahtuma-alueelta henkilöt, jotka eivät noudat näitä sääntöjä, Suomen lakia, häirinnän vastaista linjausta tai aiheuttavat muuten häiriötä. Poistettujen henkilöiden pääsylippuja ei hyvitetä.

Järjestyksenvalvojilla on myös tarvittaessa oikeus tarkastaa alueelle saapuvat henkilöt ja/tai heidän tavaransa, sekä takavarikoida kielletyt esineet ja asiat.

 

Käyttäytyminen

Kotae Expo haluaa järjestää kaikille osallistujille mukavan ja turvallisen tapahtuman. Kiusaaminen ja häirintä eivät kuulu tapahtumaan, joten muistathan käyttäytyä kunnioittavasti kaikkia kohtaan tapahtumassa. 

Mikäli kohtaat tapahtumassa kiusaamista tai häirintää, olethan viipymättä yhteydessä järjestyksenvalvojiin tai häirintäyhdyshenkilöihin. Julkaisemme häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot tapahtuman lähestyessä. 

 

Vaatetus

Asu on vapaa, mutta pakollinen. Huomioithan että Kotae Expo on ikärajaton ja kaikille avoin tapahtuma. Riittävä pukeutuminen on siis pakollista.

Cosplay ja rooliasujen tulee olla sellaisia, että niillä tai niiden osilla ei pysty aiheuttamaan vahinkoa muille ihmisille. Huomioi, että henkilöllisyyden tarkastamiseksi erityisesti ikärajallisiin tapahtumiin osallistuttaessa tulee pystyä tarvittaessa näyttämään kasvonsa.

Kotaen arvoihin sopimattomien, muihin ihmisryhmää vihaa kohdistavien symbolien kantaminen osana asua tai esittely ovat kiellettyjä ilman erillistä lupaa. Puvustuksesta riippumatta muiden kävijöiden pelotteluun tai ahdistuksen aiheuttamiseen tähtäävä käytös on kiellettyä.

 

Propit

Asejäljitelmät

Minkään toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tuominen tapahtumaan, edes osana pukua, on kielletty Suomen järjestyslain nojalla.

 

Järjestyslain 10 § 

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito

Seuraavien toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien esineiden tai aineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty:

   • teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esineet;
   • patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat esineet;
   • tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet;
   • syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen taikka lamauttamiseen soveltuvat aineet;
   • ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineet;
   • terveydelle vaaralliset laserosoittimet.

 

Ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty.

Jos pukusi rekvisiittaan kuuluu oleellisena osana asejäljitelmä tai muu kättä pidempi, on niillä ihmisten osoittelu kielletty ja niillä ei saa tapahtumassa huitoa. Lisäksi on huomioitava, että mikään miekkaa tai muuta teräasetta jäljittelevä puvun osa ei saa olla teroitettu. Ampuma-asejäljitelmien tulee olla selkeästi merkittyjä (ks. ohjeet alla).

Muovikuula-aseiden lippaiden tulee olla tyhjiä ja aseiden ilman akkuja tai kaasuja. Merkityilläkään aseilla ei osoitella sivullisia kävijöitä. Kaikkien ampuma-asetta muistuttavien esineiden piippujen tulee olla tukittu.

 

Aseiden merkintä

Kaikki aseita muistuttavat esineet ja propit tulee tarkastuttaa tapahtumaan saavuttaessa järjestyksenvalvojilla.

Tarkastetut ja hyväksytyt esineet merkitään järjestyksenvalvojien toimesta merkinnällä jota ei tapahtumassa ollessa esineestä saa poistaa. Jos merkintä jostain syystä irtoaa, esine tulee välittömästi käydä tarkistuttamassa uudelleen.

Jos kävijänä näet tapahtumassa ampuma-asejäljitelmän, jota ei ole merkitty ohjeiden mukaisesti, ota viipymättä yhteys järjestyksenvalvontaan, jotta asejäljitelmä voidaan tarkistaa.

Muistathan kuljettaa erehdyttävästi aseita muistuttavat esineet tapahtumaan niiden kuljetuskoteloissa tai muuten peitettynä. Aseita muistuttavien esineiden esillä pitäminen on sallittua vain tapahtuman sisätiloissa.

 

Muut propit

Kotaessa riittää tilaa esitellä myös isompia asuja ja proppeja, erityisesti A-hallin puolella. Huolehdithan kuitenkin, että kaikki proppisi on valmistettu pehmeästä materiaalista ja siten että niillä ei missään tilanteessa pysty vahingoittamaan muita ihmisiä edes vahingossa.

Tapahtumapaikalla on alueita, joihin kulkeminen isojen asujen tai proppien kanssa on kielletty. Proppien säilyttäminen onnistuu näissä tiloissa vierailun ajan maksuttomassa proppinarikassa. 

 

Päihteet

Kotae Expo on päihteetön tapahtuma.

Tapahtuma-alueella on alkoholin hallussapito kielletty eikä päihtynyt henkilö ole tervetullut tapahtumaan. Päihtyneet asiakkaat ohjataan pois tapahtuma-alueelta, ja tarvittaessa kielletyt aineet voidaan takavarikoida. Laittomat päihteet ilmoitamme aina poliisille.

Muistathan, että jos nautit alkoholia tapahtuman ulkopuolella esimerkiksi ikärajallisissa iltabileissä, et päihtyneenä ole tervetullut takaisin tapahtuma-alueelle tai tapahtuman majoitukseen.

Tupakointi ja sähkötupakointi on sallittua ainoastaan ulkotiloissa, merkityillä alueilla.

 

Kulkureitit ja avoimet tilat 

Kulkureitit tulee tapahtumassa pitää esteettöminä. Portaikot eivät ole istumista tai valokuvausta varten, eikä aulatiloissa tai käytävillä voi leiriytyä. Tapahtuma-alueella on runsaasti hengailuun soveltuvia tiloja tarjolla.

 

Muuta huomioitavaa

Lemmikkieläimiä ei valitettavasti voi tuoda tapahtumapaikalle. Eläimiä ei myöskään saa jättää yksin odottamaan tapahtuma alueen välittömään läheisyyteen, vaikka eläin olisikin tällaiseen tottunut. Opas- ja avustajakoirat ovat luonnollisesti tervetulleita myös sisätiloihin.

Mainosten, esitteiden tai kavereiden kiinnittäminen tapahtuma-alueen seiniin tai muihin pintoihin teipillä tai millään muullakaan keinoin on kiellettyä ilman erillistä sopimusta tapahtumajärjestäjän kanssa.

Kaupallisen toiminnan harjoittaminen tapahtumassa on rajoitettua, tarvittaessa ota yhteyttä järjestäjiin.

Pidetään tapahtuma siistinä ja viedään omat roskat niille kuuluville paikoille, roska-astioihin. Huomioithan myös kierrätyksen ja lajittelet jätteet kun mahdollista!

Conin melutaso saattaa nousta huomattavan korkeaksi. Tästä syystä musiikin soittaminen omista laitteista  ei ole sallittua.

Dronejen ja muiden tunnistamattomien lentävien esineiden käyttö tapahtuma-alueella on kielletty ilman erillistä etukäteen sovittua lupaa tapahtumaorganisaatiolta.

Polkupyörät, skeittilaudat, skuutit, potkulaudat, hoverboardit ja muut vastaavat liikkumiseen käytetyt laudat ovat kiellettyjä tapahtuma-alueella. Jätäthän siis kulkupelisi parkkiin tapahtuma-alueen ulkopuolelle.