Läs igenom reglerna noggrant innan evenemanget. Alla deltagare i evenemanget måste följa dessa ordningsregler under evenemanget för att garantera allas gemensamma komfort och säkerhet.

Säkerhet

Arrangemanget följer finsk lag och ordningsregler, vars syfte är att skapa ett säkert evenemang för deltagarna. Säkerhet och ordning övervakas av polisgodkända ordningsvakter. De instruktioner som ges av dem och arrangörerna måste följas.

Arrangörerna har rätt att förhindra tillträde till evenemangsområdet och vid behov avlägsna personer från evenemangsområdet som inte följer dessa regler, finsk lag, antitrakasseriepolicyn eller på annat sätt orsakar störning. Entrébiljetter för borttagna personer återbetalas inte.

Evenemangsledarna har även rätt att vid behov kontrollera de personer och/eller deras tillhörigheter som kommer in på området samt att beslagta förbjudna föremål och saker.

Beteende

Kotae Expo vill anordna ett bekvämt och säkert evenemang för alla deltagare. Mobbning och trakasserier är inte en del av evenemanget, så kom ihåg att uppträda respektfullt mot alla på evenemanget.

Om du stöter på mobbning eller trakasserier vid evenemanget, vänligen kontakta ordningsvakterna eller trakasserikontaktpersonerna utan dröjsmål. Vi kommer att publicera kontaktuppgifterna till trakasseringskontaktpersonerna när evenemanget närmar sig.

Kläder

Klädseln är fri, men obligatorisk. Observera att Kotae Expo är ett åldersbegränsat evenemang som är öppet för alla. Lämplig klädsel är därför obligatoriskt.

Cosplay- och rollspelskostymer ska vara sådana att de eller deras delar inte kan orsaka skada på andra människor. Observera att för att kontrollera din identitet, särskilt när du deltar i åldersbegränsade evenemang, måste du kunna visa ditt ansikte vid behov.

Att bära symboler som inte passar Kotaens värderingar, som riktar sig till andra grupper av människor med hat, som en del av outfiten eller som en presentation, är förbjudet utan separat tillstånd. Oavsett kostym är beteende som syftar till att skrämma andra besökare eller orsaka oro förbjudet.

Rekvisita

Vapenimitationer

Att ta med sig föremål som kan skada en annan person till evenemanget, även som en del av en kostym, är förbjudet enligt ordningslagen.

10 § organisationslagen

Innehav av föremål och ämnen som är lämpliga att skada annan

Det är förbjudet att inneha följande föremål eller ämnen avsedda för eller ägnade att allvarligt skada annan på allmän plats:

   • vassa vapen, krossade glasföremål och andra liknande föremål lämpliga att skära eller sticka;
   • batonger, kedjor, fjädrar, vajrar, kablar, basebollträn och andra jämförbara träffande föremål;
   • pilar, bollar och andra jämförbara kastföremål;
   • ämnen som är frätande och lämpliga för att allvarligt skada eller förlama en annan person;
   • luftgevär, fjäderdrivna vapen, harpuner, slangbellor, blåspipor och andra liknande föremål lämpliga för skjutning;
   • laserpekare som är hälsofarliga.

Innehav av föremål som av misstag liknar ett skjutvapen eller ett explosivt föremål på allmän plats är förbjudet.

Om en väsentlig del av din kostymrekvisita inkluderar ett imiterat vapen eller något längre än en arm, är det förbjudet att peka på personer med dem och de får inte användas vid evenemanget. Dessutom måste det noteras att ingen del av dräkten som imiterar ett svärd eller annat vapen med blad får slipas. Vapenimitationer ska vara tydligt märkta (se instruktioner nedan).

Magasin med kulvapen av plast måste vara tomma och vapen utan batterier eller gaser. Inte ens markerade vapen riktas mot åskådare. Alla skjutvapenliknande föremål måste ha sina pipor blockerade.

Märkning av vapen

Alla föremål och rekvisita som liknar vapen ska kontrolleras av säkerhetsvakter vid ankomst till evenemanget.

Besiktigade och godkända föremål märks av beställningshandledare med ett märke som inte kan tas bort från föremålet under evenemanget. Om markeringen lossnar av någon anledning bör föremålet omedelbart kontrolleras igen.

Om du som besökare ser ett imiterat skjutvapen vid tillställningen som inte är markerat enligt instruktionerna, kontakta omedelbart polisen så att imitationsvapnet kan kontrolleras.

Kom ihåg att transportera föremål som av misstag liknar vapen till evenemanget i sina transportväskor eller på annat sätt täckta. Visning av föremål som liknar vapen är endast tillåtet inom evenemanget.

Andra rekvisita

Det finns tillräckligt med utrymme i montern för att presentera ännu större kostymer och rekvisita, särskilt på A-hallssidan. Se dock till att alla dina rekvisita är gjorda av mjukt material och så att de under inga omständigheter kan skada andra människor, inte ens av misstag.

Det finns ytor på platsen där det är förbjudet att komma in med stora kostymer eller rekvisita. Rekvisitan kan förvaras i dessa anläggningar under besöket i den fria rekvisitabehållaren.

Berusningsmedel

Kotae Expo är ett alkoholfritt evenemang.

Innehav av alkohol är förbjudet på evenemangsområdet och berusade personer är inte välkomna till evenemanget. Berusade kunder kommer att ledas bort från evenemangsområdet och vid behov kan förbjudna preparat tas i beslag. Vi polisanmäler alltid illegala substanser.

Kom ihåg att om du dricker alkohol utanför evenemanget, till exempel vid åldersbegränsade kvällsfester, är du inte välkommen tillbaka till evenemangsområdet eller evenemangsboendet när du är berusad.

Rökning och e-cigaretter är endast tillåtet utomhus, på anvisade områden.

Tillträdesvägar och öppna utrymmen

Tillträdesvägar ska hållas tillgängliga under evenemanget. Trapporna är inte till för att sitta eller ta bilder, och du kan inte slå läger i lobbyn eller korridorerna. Det finns gott om utrymmen som lämpar sig för att hänga på evenemangsområdet.

Observera

Tyvärr kan husdjur inte tas med till lokalen. Djur får inte heller lämnas ensamma att vänta på en händelse i områdets omedelbara närhet, även om djuret är vant vid detta. Ledar- och assistanshundar är givetvis också välkomna inomhus.

Att fästa annonser, broschyrer eller vänner på evenemangsområdets väggar eller andra ytor med tejp eller annat medel är förbjudet utan separat överenskommelse med evenemangsarrangören.

Kommersiell verksamhet vid evenemanget är begränsad, kontakta arrangörerna vid behov.

Låt oss hålla evenemanget rent och ta vårt eget skräp till deras rätta platser, till skräpkorgar. Var också uppmärksam på återvinning och sortera avfall när det är möjligt!

Ljudnivån vid Con kan bli märkbart hög. Av denna anledning är det inte tillåtet att spela musik från dina egna enheter.

Användning av drönare och andra oidentifierade flygande föremål i evenemangsområdet är förbjudet utan separat, tidigare överenskommet tillstånd från evenemangsorganisationen.

Cyklar, skateboards, skotrar, kickboards, hoverboards och andra liknande brädor som används för rörelse är förbjudna på evenemangsområdet. Så vänligen lämna ditt fordon på parkeringen utanför evenemangsområdet.