På Kotae Expo kommer du att hitta ett brett utbud av program. Förutom de välbekanta tal- och presentationsprogrammen från konvent, erbjuder vi många interaktiva aktiviteter där du själv kan delta.

Vårt preliminära program är nu ute!

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

  • CMV-tävling
  • Cosplay
  • Cosplay-bal
  • Kvällsfest
  • Kotae Streams
  • K-pop
  • Brädspel
  • Kampsporter
  • Resona! Idol Festa
  • Temacafé @Torii

Läs mer på vårt finskspråkiga eller engelskspråkiga sidan!